22 November 2017 13:00

Pengadaan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat Selain Hibah dan Bantuan Sosial Pengadaan Pupuk Organik
Cair (POC) dan Pembenah Tanah Organik Tahun Anggaran 2017

Lampiran: